Kedves Vásárlónk!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy házhoz szállítás esetén áraink a kiszállítás díját NEM tartalmazzák. Házhozszállítás választásakor minden esetben egyedi árajánlatot küldünk a megadott e-mail címre.

Kérdése van? Hívjon minket! +36 1 9000 676 

Agyag

Az em­be­ri­ség le­ga­lább ki­len­ce­zer éve él agyag­ból ké­szült há­zak­ban, a föld la­kos­sá­gá­nak egy­har­ma­da még ma is. A le­gú­jabb idők épí­tő­a­nya­gai, a be­ton, az acél és az üveg ná­lunk sem tet­ték fö­lös­le­ges­sé a ter­mé­sze­tes anya­go­kat. A le­gu­tób­bi év­ti­ze­dek­ben ugya­nis érez­he­tő­en meg­élén­kült az ér­dek­lő­dés a ha­gyo­má­nyos épít­ke­zé­si mód­sze­rek iránt. Ér­de­kes mó­don az agyag – és a be­lő­le ké­szí­tett vá­lyog – egy sor olyan tu­laj­don­ság­gal ren­del­ke­zik, ame­lyek a jö­vő je­len­tős épí­tő­a­nya­gá­vá te­he­tik.


Keresendő kifejezés
Keresés típusa
Miben keressen
Összes kategória
Ft
Ft

Az em­be­ri­ség le­ga­lább ki­len­ce­zer éve él agyag­ból ké­szült há­zak­ban, a föld la­kos­sá­gá­nak egy­har­ma­da még ma is. A le­gú­jabb idők épí­tő­a­nya­gai, a be­ton, az acél és az üveg ná­lunk sem tet­ték fö­lös­le­ges­sé a ter­mé­sze­tes anya­go­kat. A le­gu­tób­bi év­ti­ze­dek­ben ugya­nis érez­he­tő­en meg­élén­kült az ér­dek­lő­dés a ha­gyo­má­nyos épít­ke­zé­si mód­sze­rek iránt. Ér­de­kes mó­don az agyag – és a be­lő­le ké­szí­tett vá­lyog – egy sor olyan tu­laj­don­ság­gal ren­del­ke­zik, ame­lyek a jö­vő je­len­tős épí­tő­a­nya­gá­vá te­he­tik.